Santehnika - DTV Group OÜ

+372 538 070 40
Santehnilised ja keevitus tööd, raamatupidamis teenused
DTV Group OÜ
+37253807040
+372 538 070 40
Go to content

● Veevarustus – külma ja sooja veetorude paigaldamine ning remont. Veesõlmide ehitamine. Sanitaartooted, paisupaakide, veepumpade ja boilerite paigaldamine ning ühendamine. Filtritevahetus ja puhastus.
● Kanalisatsioon – septikute paigaldamine maa-alla ja ühendamine majaga. Sise- ja väliskanalisatsiooni torude paigaldamine, remont ja puhastamine. Maja kanalisatsiooni püstakute vahetamine.
● Küttesüsteem – radiaatorite paigaldamine, vahetamine ja puhastamine. Küttetrassi ehitamine ja parandamine. Põranda veekütte paigaldamine.
● Isolatsioon – vee-, kütte- ja kanalisatsioonitorude soojustus ning kondensaadi isolatsioon.
● Päikesepaneelide paigaldus.
● Katlamajade rajamine – puu-, õli- ja graanulkatelde, akumulatsioon- ja paisupaakide paigaldamine ning remont. Soojasõlme ehitamine. Soojuspumpade vahetamine. Filtrite puhastamine. Küttetrassi täitmine ja kontrollimine.

Vastavalt Eesti seadusele, tehtud töödele anname ehitise garantii 2 aastat ehitamise lõppemise päevast arvates. Selle aja vahemikul tekkinud probleemid kõrvaldame vastavalt sätestatud ehitusseadusele § 4.
+372 538 070 40
Santehnilised ja keevitus tööd. Päikesepaneelide paigaldus. Raamatupidamis teenus.
Back to content