Raamatupidamine - DTV Group OÜ

+372 538 070 40
Santehnilised ja keevitus tööd, raamatupidamis teenused
DTV Group OÜ
+37253807040
+372 538 070 40
Go to content

● Raamatupidamis- ja finantsvaldkonna missiooniks on toetada ja pakkuda professionaalset finants- ja raamatupidamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele Eestis, personaalset teenust ja konsultatsiooniabi.

● Individuaalne lähenemine igale kliendile võimaldab valida kliendi jaoks optimaalse raamatupidamistööde loetelu, pakkuda vastuvõetava teenuse osutamise maksumuse.

Järgnevaid raamatupidamisteenuseid ettevõtte pakub nii üksiku teenusena, kui ka komplektina:
● raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
● raamatupidamise algdokumentide kirjendamine päeva- ja pearaamatus;
● palgaarvestus;
● jooksvate maksudeklaratsioonide ja raamatupidamisaruannete koostamine;
● aastaaruannete ja nende lisade koostamine;
● raamatupidamise taastamine ja vanade perioodide korrastamine;
● konsultatsioonid:
○ ettevõtlus,
○ maksustamine,
○ raamatupidamine,
● ettevõtete loomisel ja likvideerimisel finants ja raamatupidamisteenust,
● statistilised aruanded.
Põhilised kliendid:
● MTÜ-d,
● KÜ-d,
● FIE-d,
● väiksed ja keskmised äriühingud,
● sihtasutused.
Koostame tagantjärele ka eelmiste aastate aastaaruandeid. Samuti teeme tagantjärele ära või korrastame ettevõtte eelmiste perioodide raamatupidamine. Võimalik on tellida ka lihtsalt aastaaruande koostamine.
+372 538 070 40
Santehnilised ja keevitus tööd. Päikesepaneelide paigaldus. Raamatupidamis teenus.
Back to content