Päikesepaneelid - DTV Group OÜ

+372 538 070 40
Santehnilised ja keevitus tööd, raamatupidamis teenused
DTV Group OÜ
+37253807040
+372 538 070 40
Go to content

Päikeseenergia on kogu planeedi jaoks kõige olulisem energia. Päikesele saab kindel olla, sest ta tõuseb iga päev. Päikeseenergia kasutamine on lihtsaim ja töökindlaim võimalus.
Päikese abil on võimalik ise toota, kas sooja (päiksekollektoritega) või elektrit (päikesepaneelidega).
Päikesepaneelid on parim lahendus, kui soovite vähendada oma igakuiseid elektriarveid taastuvenergia abil. Kuna päikesepaneelidel ei ole liikuvaid osasid, siis on paneelid töökindlad.
Tänases turusituatsioonis tagab päikeseelekter kiireima investeeringu tasuvuse kui süsteem on valitud optimaalselt - võimsus vastab tegelikule tarbimisele. See kindlustab enda toodetud energia maksimaalse ärakasutamise. Eestis on mikrotootjaks kuni 11kW-se võimsusega, elektrivõrguga paralleeltöösse ühendatud elektritootja, kellele kehtivad lihtsustatud liitumistingimused. Olgugi, et süsteem võib olla valitud tegeliku tarbimise järgi, jääb sellisel juhul kliendil ikkagi võimalus ülejäävat energiat tagasi müüa.

Kasu tarbijale:
• Atraktiivne hinna-kvaliteedi suhe.
• Võimalus jälgida süsteemi tootlust internetist / nutiseadmetest.
• 12 aastane tootegarantii PV- paneelidele + lineaarne tootlusgarantii 25-ks aastaks (vähemalt 82,6% algsest tootlusest).
• Võimalik tootluse- ja tarbimisgraafiku ühildamine, mis tagab maksimaalse tasuvuse.

Tehnoloogia on Lääne- ja Lõuna-Euroopas, samuti ka Skandinaavias laialt levinud sest päikeseenergia on üheks kõige rikkalikumaks ja kättesaadavamaks taastuvenergia liigiks. Olenevalt kasutuskohast ja väljaehitatud küttesüsteemist on päikesepaneelide abiga võimalik aastasest kütte vajadusest katta kuni 40% ning tarbevee vajadusest kuni 80%. See on märkimisväärne energiasääst. Kuna meie regioonis on siiani olnud valdavaks soojuse tootmise viisiks fossiilsete kütuste põletamine, aitab päikeseenergia kasutuselevõtmine oluliselt vähendada ka atmosfääri paisatavaid saastekoguseid. Süsteemide populaarsust Eestis ei saa just üle hinnata, kuid viimased aastad on näidanud, et turg on uuendusteks valmis ja ka sobilik, seda nii uuendusmeelsete tarbijate kui ka meie laiuskraadidel esineva päikesekiirguse poolest.
+372 538 070 40
Santehnilised ja keevitus tööd. Päikesepaneelide paigaldus. Raamatupidamis teenus.
Back to content